Ordensregler og praktiske oplysninger

Afstand til nabo

Der skal være mindst 3 m afstand til nærmeste nabo. Derfor hold altid mindst 1,5 afstand til skelpælen, og 3 m afstand til nærmeste telt på teltpladsen. Bilen må gerne stå helt op til skelpælen.

Hegn og indretning

Der må IKKE opstilles træhegn på pladsen, eller etableres havelåger. Små, flytbare trådhegn til at holde hunden inde må opsættes, men skal godkendes af lejrchefen, og tages ned, når enheden er ubeboet. Der SKAL være plads til bilen, så den kan parkeres på egen plads og ikke andre steder.

Parkering af biler og kørsel på pladsen

Max en bil pr. enhed. Det er ikke tilladt at parkere bilen på en ubenyttet pladsenhed, da det er til stor gene for de turister vi sender hen på det, som vi tror er en ledig plads.

HUSK: Motion er sundt, spar bilkørslen til toiletbygningerne og butikken tag i stedet cyklen eller brug benene (det er godt for din sundhed og miljøet). kørsel på pladsen skal indskrænkes til det mest nødvendige, og altid max 15 km/t – især af hensyn til børnene.

Her skal være rent og pænt

Tag hensyn til rengøringspersonalet, og brug ikke toilet og køkkener når de er i gang. Jeres plads skal til enhver tid fremstå ryddelig og velholdt. Husk at vaske vognen, så den ikke er grim og grøn af alger. I skal selv holde græsset omkring vogn og fortelt. I kan låne en plæneklipper af os. Ønsker eller magter I ikke selv at slå græsset, kan vi hjælpe med en aftale. Hække og træer må kun beskæres efter nærmere aftale med lejrchefen.

Affald

Der skal sorteres affald her på campingpladsen. Hent vejledning her

Storskrald skal afleveres på genbrugspladsen. Græsaffald placeres på græspladsen ti venstre for indgangen til vej 46. Rengøring af fisk skal ske på vores fiskeplads ved servicebygningen overfor vej 18. For at undgå lugtgener, skal fiskeaffald pakkes i poser og lukkes med en knude.

Ro og leg

Der må ikke spilles høj musik i dagtimerne, ligesom der skal være ro på pladsen fra kl. 23-08. Husk på at der er meget mere lydt på en campingplads end hjemme i villaen. Spil bold på boldpladsen. Leg (fx med vandpistoler, fangeleg) er IKKE er tilladt i servicebygningerne.

Hunde

Hunde er velkomne, men skal være i kort line og luftes uden for pladsen og naturligvis ikke på boldbanen.

“Sker uheldet” skal hundens efterladenskaber fjernes med det samme. Af samme grund henstiller vi til, at luftning af hunde bliver foretaget af voksne personer, og ikke af mindre børn! Lad ikke jeres hunde være alene i fortelt/campingvognen. En gøende hund og/eller en løsgående hund er til stor gene for naboerne, og kan ikke være på pladsen.

Elbiler

Er velkomne på pladsen. Men pga. fare for overbelstning af elnettet, er det kun tilladt at lade bilen op i vores ladestander . Læs om vores ladestander her

Lej en ladeboks til mobil/tablets/Laptop

Hvis man ikke skal bruge strøm til andet end at oplade mobilen eller andet småt elektronik. Kan man, for kun 10 kr pr dag, leje en boks at lade i. Bemærk at der betales 100 kr i depositum for nøglen, som returneres når nøglen leveres tilbage.

Adgang til pladsen

Bommen er lukket fra kl. 23-07

Ved akutte tilfælde, hvor det er livsnødvendigt at man skal ud midt om natten, f.eks. lægevagten eller ambulance, ring da på tlf. +45 98 88 44 33.

Døren i det nordvestlige hjørne af pladsen er åben hele døgnet. Bemærk at bomkortet skal bruge til at åbne døren med.

Nyttige telefonnumre

Receptionen: +45 98 88 44 33

Lægevagten (mellem kl 16-08 og lørdag / søndag): +45 70 15 03 00

Alarm (ambulance / brand): 112

Nattevagt

I nødstilfælde, eller ved uro og larm på pladen, kan lejrchefen tilkaldes på tlf. +45 98 88 44 33

Sæsonplads

Har man købt en sæsonplads, henvises der til at læse betingelser for sæsonpladser. Du kan læse dem her. De gælder for alle typer af sæsonpladser.