Betingelser og ordensregler for sæsonpladser

Typer af sæsonpladser

Normal sæsoplads: Gælder for 1 ægtepar/samlever og børn under 18 år

Familie sæsonplads: Gælder for 1 ægtepar/samlever plus børn, svigerbørn og børnebørn uanset alder.

Senior sæsonplads: Gælder for 1 ægtepar/samlever hvoraf mindst én er over 60 år, og børnebørn under 18 år, eller 1 ægtepar/samlever hvoraf mindst én er førtids/invalidepensionist.

Alle andre personer betragtes som gæster.

For alle sæsonpladser gælder det, at enheden skal stå på pladsen i min. 30 dage.

Afbestilling af plads

Skal ske senest 1. marts

Benyttelse og reservation af sæsonplads

Anvendes campingvognen til udlejning/ udlån til familie, skal gæsterne/turisterne betale almindelig overnatnings gebyr. Dog fratrækkes der 20% på persongebyret fordi det er en sæsonplads.

Har I dagsgæster på besøg, er disse inkluderet i prisen.

Ønskes samme plads til næste sæson, skal den reserveres senest ved sæsonens afslutning. Der kan reserveres forsæson pladser, for-og eftersæsonpladser og hel sæsonplads. BEMÆRK, at der ved videresalg af campingvognen ikke pr. automatik kan forventes at pladsen kan overtages af køber!

Retten til en reserveret plads bortfalder, hvis man ikke overholder betalingsfristerne.

Indretning/orden

Tilbehør, der bærer præg af kolonihaveudstyr og permanente konstruktioner er ikke tilladt. Dette gælder blandt andet træhegn, træskure, drivhuse, partytelte, stakit, træterrasser, flagstænger eller andre master. Fibertex uden for teltet m.m. er naturligvis heller ikke tilladt.

Pløkker og rør til læsejl må max. sættes 30 cm i jorden. Udbedring af skader på fiberledning osv. forvoldt pga. pløkker der er for langt i jorden, betales af fastlæggeren selv. Tv-antenner/paraboler skal placeres tæt på vognen. Vognen skal være pæn ren og fri for alger.

Der må max være to synlige plantekrukker på enheden.

Der må ingen steder på campingpladsen graves i græsset, lægges fliser, støbes, plantes planter, opstilles terrasser foran forteltet. Der må IKKE opstilles træhegn på pladsen, eller etableres havelåger for at holde hunde inde. Små, flytbare trådhegn må opsættes, men skal godkendes af lejrchefen, og tages ned, når enheden er ubeboet. Der SKAL være plads til bilen, så den kan parkeres på egen plads og ikke andre steder.

Træer og buske må ikke beskæres, klippes eller fældes uden aftale med Lejrchefen.

Pladsen skal til enhver tid være ryddelig.

Jeres plads skal til enhver tid fremstå ryddelig og velholdt. I skal selv holde græsset omkring vogn og fortelt. I kan låne en plæneklipper af os. Ønsker eller magter I ikke selv at slå græsset.

Ved misligholdelse, påtales det 1. gang. Sker det gentagne gange, tager vi 100 kr. pr. græsklipning.

Affald

Der skal sorteres affald her på campingpladsen. Hent vejledning her

Græsaffald placeres på græspladsen ti venstre for indgangen til vej 46. Rengøring af fisk skal ske på vores fiskeplads ved servicebygningen overfor vej 18. For at undgå lugtgener, skal fiskeaffald pakkes i poser og lukkes med en knude.

Græsset må ikke gives til dyrene, da de bliver syge af finthakket græs.

Ro og leg

Der må ikke spilles høj musik i dagtimerne, ligesom der skal være ro på pladsen fra kl. 23-08. Husk på at der er meget mere lydt på en campingplads end hjemme i villaen. Spil bold på boldpladsen. Leg (fx med vandpistoler, fangeleg) er IKKE tilladt i servicebygningerne.

Hunde

Hunde er velkomne, men skal være i kort line og luftes uden for pladsen og naturligvis ikke på boldbanen.

“Sker uheldet” skal hundens efterladenskaber fjernes med det samme. Af samme grund henstiller vi, at luftning af hunde bliver foretaget af voksne personer, og ikke af mindre børn! Lad ikke jeres hunde være alene i fortelt/campingvognen – og husk: En gøende hund og/eller en løsgående hund er til stor gene for de omkringliggende gæster.

Strømtilslutning

Elkablet fra vognen og til 220V elstikket skal være i et helt stykke uden adapter, samt være et godkendt gummikabel med jord, jf. stærkstrømsreglementet. Tynde 2-ledede elkabler er således ikke tilladte og må ikke tilsluttes enhedens elstik.

Når vognen er ubeboet, tilrådes det at frakoble strømmen (tømme køleskabe, frysere m.m.). Kabler skal ligge langs med træerne, så der kan slåes græs. Kabler er på eget ansvar.

Det er ens eget ansvar at holde øje med, om måleren tæller. Tjek måleren løbende – ved fejl afregnes efter et anslået forbrug.

Afstand til nabo / Brandreglement

Af brandtekniske hensyn skal der altid være mindst 3 meter imellem vognene. Der skal derfor altid holdes en afstand på min 1,5 m fra skelpælen til træk på vognen, fortelt, opbevaringstelt, læsejl, udhæng osv, så det ikke forringer naboens opstillingsmulighed. Bilen må godt stå op til skel. Er der tvivlsspørgsmål omkring campingvognes placering på pladsen, så kontakt lejrchefen, inden der opsættes fortelt m.m.

Skal man have sat et ”permanent fortelt op (feks. villa, eller eurotelt, skal lejrchefen altid kontaktes inden det stilles op.

Parkering af biler og kørsel på pladsen

Kun en bil pr. enhed. Det er ikke tilladt at parkere bilen på en ubenyttet pladsenhed, da det er til stor gene for de turister vi sender hen på det, som vi tror er en ledig plads.

HUSK: Motion er sundt, spar bilkørslen til toiletbygningerne og butikken (det er godt for miljøet) tag i stedet cyklen eller brug benene (det er godt for din sundhed). Derfor skal kørsel på pladsen indskrænkes til det mest nødvendige, og altid max. 15 km/t – især af hensyn til børnene.

Nattevagt

I nødstilfælde, eller ved uro og larm på pladen, kan lejrchefen tilkaldes på tlf. +45 98 88 44 33

Sæsonafslutning

Ved sæsonafslutning efterlades pladsen i pæn og ryddelig stand. Gulvet må gerne blive liggende, hvis man har bestilt samme plads til næste sæson. Strømforbrug afregnes inden afrejse.

Ønsker man at få lagt ekstra jord på sin plads når sæsonen er slut, meddeles det til receptionen, så sørger vi for at det bliver kørt på lige efter pladsen er lukket ned.

Vinteropbevaring

Man kan købe sig til en vinteropbevaring. Ved vinteropbevaring, har man vognen til at stå på pladsen, men den må ikke benyttes. Forteltet skal være pakket sammen. Har man et fortelt og stænger der er beregnet til at stå hele året, må det gerne være opstillet hele året. Så er man også fri for at have et klodset opbevaringstelt stående. Det er dog på eget ansvar, og der tilrådes at man jævnligt efterser forteltet.

Vintersæson på Grønhøj Strand Camping

Ovenstående ordensreglement for sæsonpladser er også gældende i vintersæsonen, men med nedenstående tilføjelser.

Benyttelse af campingpladsen i vintersæsonen

I perioden 22. september – 3. april må den enkelte campingenhed på campingpladsen alene benyttes til kortvarige ophold, weekends m.v. Ved kortvarige ophold forstås ophold, der sammenlagt højst må udgøre i alt 20 hverdage i perioden. Hertil kommer weekender, skoleferie og helligdage.

Det er ikke muligt at leje hytter, vogne eller turistpladser. Vintersæsonen er kun et tilbud om en fast sæsonplads for gæster som allerede har en sæsonplads om sommeren hos os.

Det er ikke tilladt at have permanent ophold på campingpladsen. Det er heller ikke tilladt at have bopæls- og postadresse på campingpladsen.

Generel info om vintersæsonen

Hoppepuder, trampoliner mm. er lukket i vinterperioden.

Servicebygningen ved vej 38 og 39 åben med bad, toiletter og køkken, samt udslagskumme til kemisk toilet. Der er desuden 2 familiebad åben ved receptionen. Det er ikke muligt at vaske tøj på pladsen i vintersæsonen.

Opholdsstuen kan ikke reserveres til private arrangementer i vintersæsonen. Den skal kunne benyttes af alle. Der undtages dog hvis campisterne internt afholder et fælles arrangement hvor alle er inviteret, f.eks. julefrokoster eller nytårsaftner.

Biler må ikke holde inde på græsset. Man skal parkere hvor der er grusvej på pladsen for ikke at ødelægge græsset.

Toiletter, bad og køkken vil kun blive efterset og gjort rent 2 gange om ugen. Før og efter en weekend. Sørg derfor altid for at efterlade toiletter, bad og køkken pænt og rent efter brug.

Vandet udenfor på pladsen er lukket i vintersæsonen, men der kan hentes vand udenfor ved servicebygningen eller udenfor ved butikken.

Der ryddes kun sne på de store grusveje rundt om på pladsen (dog ikke hvis vi er bortrejst).

Butik og information er ikke åben i vintersæsonen. Sørg derfor for at købe rigelig med badepoletter inden vintersæsonens start.

Vi kan kun træffes på +45 98 88 44 33 eller info@gronhoj-strand-camping.dk.

Strøm skal afregnes når vintersæsonen slutter.

Med forbehold for trykfejl.